Ez-Zahiru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Zahir Görünen, varlığı aşikar olan Cenab-ı Hak buyuruyor: