Fiilî ve Hâlî Dua Nedir? İstenilen bir şeyi elde etmek için sebeplere ve çarelere baş vurmak, fiilî duadır. Çiftçinin çift sürmesi gibi. Çift sürmek, Allah’ın rahmet hazinelerinin kapısını çal-maktır.