Haşr Suresinin Son 3 Ayeti ve Fazileti Resulullah(sav) şöyle buyurdu: Her kim sabahladığında üç kere: “Eûzu billahis sem…iyyil aliymi mineşşeytanirracim (Kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allaha sığınırım).;