Helal Mala Kavuşma Duası (Rızık Duası) Türkçe Okunuşu: Allâhumme innîeûzü bike min f’ıtnetinnâri ve min azâbinnâr. Ve eûzü bike min fitnetil kabri ve eûzu bike min azâbilkabri ve eûzû bike min fitnetil ginâ ve eûzü bike min fitnetil fakri ve eûzü bike min fitnetil Mesîhid-Deccal