insanlardan Çekinen Kimsenin Okuyacağı Dua Allâhümme innâ nec’alüke fî nühûrihim ve neûzü bike min şürûrihim*