insanlardan Çekinen Kimsenin Okuyacağı Dua

insanlardan Çekinen Kimsenin Okuyacağı Dua

insanlardan Çekinen Kimsenin Okuyacağı Dua
insanlardan Çekinen Kimsenin Okuyacağı Dua

Allâhümme innâ nec’alüke fî nühûrihim ve neûzü bike min şürûrihim*

Çekinen kimsenin okuyacağı dua Manası: “Ey Allah’ım! Senin gücünle onların boğazlarını tıkarız ve onların kötülüğünden de Sana sığınırız.” “Rasulü Ekrem (s.a.v.) bir topluluktan çekindikleri vakit bu duayı okurlardı.”