PEYGAMBERİMİZE İNANMAYAN İNSANLARIN EN ŞERLİSİDİR Müceddid-i Elf-i Sânî İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruh) Hazretleri buyurdular: “… Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) indirilen Kur’ân-ı Kerîm, diğer peygamberlere (Alâ nebiyyinâ ve aleyhimü’s-salevâtü ve’t-teslîmât) indirilen bütün semâvî kitapların hulâsasıdır. Yine ona verilen din, geçen (peygamberlere verilen) dinlerin özüdür.