İş Bulmak için Okunacak Dualar  İş Bulma Duası: Bismillahirrahmanirrahim,Rabbena atina min-ledünke rahmeten ve heyyi’lena min emrina raşeda. Rabbişrah li sadri. Ve yessirli emir.