Kavlî ve Kalbî Dua Nedir? Kavlî ve kalbî dua dil ile, kalp ile dua etmektir. Kulun, elinin yetişmediği bir kısım istek ve arzularını Yüce Yaratan’ına dil ile, kalp ile arz etmesidir.