Kadınlar için Okunan Cenaze Namazı Duası Türkçe Okunuşu: Ve husse hâzihil meytite birravhi verrâhati verrahmeti velmağfireti ver-rıdvân. Allahumme inkânet muhsineten fezid fi ihsaniha ve inkânet müsîeten fe tecâvez anha ve lakkıhel emne vel büşrâ vel keramete vez-Zülfâ bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.