SARA HASTALIĞINA VE DELİLİĞE OKUNACAK DUA OKUNUŞU: “Ve nünezzilü minel Kur’ani ma hüve şifaün ve Rahmetün lil Mü’müniyne vela yezidüz zalimine illa hasara.”