Şartlar Ve İstisna Hakkında Hadis-i Şerif Ravi, hanımından bir cariye satın alır. Ancak karışı bir şart koşarak der ki: “Şayet cariyeyi satacak olursan, satın aldığın fiyatla ben alacağım”. Bu hususta Hz. Ömer (ra)`e sordum. Bana: “Cariyeye yaklaşma. Onda başka birisi için şart var” dedi. İbnu Mes`ud Hadis No : 272