Etikete göz atma

satılmasını istediğin mal için okunacak dua