Sevgi Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)                         Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme sahhir li ve meyyil bi ve eczib li kulube ibadike ecmaine minel insi vel cinni vec’zib li havatirehüm bilmahabbetiddaimil-kaimeti aleddevami bi devamilleyli vennehari ve ente mukallibul-kulubi vel-ebsari, ya Azizü ya Gaffarü ya Celilü