Ya Halık: Her şeyi yoktan var eden.Yarattığı her şeyi evvelden tesbit edip,tayin eden ona göre yaratan,yoktan var eden meydana getiren.