Surhubad Duasının Fazileti Hz. Peygamber (s.a.v)´ɪn torunu Hz. Hasan (r.a) iç hastalɪǧɪ ile hastalanɪp kan dökmeye başladɪ. Hasan (r.a)´ɪn hastalɪǧɪnɪ Resulüllah ve ashabɪ duyunca Cebrail Aleyhisselam gelerek “Hz. Hasan, Rɪh-i Ahmer ile hastalandɪ.” diye Cenabɪ Peygamber (s.a.v)´e haber verdi.