Tehlike ile karşı karşıya kaldığında okunacak Dua “Bismillahirrahmanirrahim,La havle vela kuvvete İlla billahi’l-aliyyi’l-Azim.Allahümme iyyake na’büdü ve iyyake neste’in.