Tehlike ile karşı karşıya kaldığında okunacak Dua

Tehlike ile karşı karşıya kaldığında okunacak Dua

Tehlike ile karşı karşıya kaldığında okunacak DuaTehlike ile karşı karşıya kaldığında okunacak Dua
Tehlike ile karşı karşıya kaldığında okunacak Dua

Bismillahirrahmanirrahim,La havle vela kuvvete İlla billahi’l-aliyyi’l-Azim.Allahümme iyyake na’büdü ve iyyake neste’in.

Anlamı:“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Yüce ve kudretli Allah’dan başka hiç bir güç ve kudret yokdur. Allah’ım! sadece sadece sana ibadet eder ve sadece Senden yardım dilerim.”