Etiket: tevbe duası

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)             Türkçe Okunuşu: Allahumme innî es’elüke bihakkı Muhammedin ve âli Muhammedin. Sübhaneke’llâhumme ve bihamdike amiltü sûen ve zalemtü nefsî, fağfirlî fe innehu lâ yağfiru’z-zünûbe illâ ente ve tüb aleyye inneke entet Tevvâbu’r-Rahîm.

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)             Türkçe Okunuşu: Li külli hevlin lâ ilâhe illallahu ve likülli hemmin ve ğammin mâşâallah ve likülli zenbin estağfirullah, ve likülli musibetin innâ lillâh, ve li külli ni’metin elhamdülillah, ve li külli rızâin eşşükrü lillah, ve li külli a’cubetin sübhanallah ve li külli dîkin hasbiyallah,