Tutmuş olduğumuz dileğin kabul olması için okunacak dua Kaside-i bürde Beyti. Meşru bir dilek için çok tecrübe edilmiş bir dua; Bir kimse abdest alıp 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup 1oo1 defa;” Hüve’l-Habibüllezi türca şefaatühü,li külli havlin mine’l-Ahvali muktahimi” beytini okur ve her 1oo’ün başında bir defa; “Mevlâya salli ve sellim dâimen ebedâ