Utbetül-Gulam Hazretlerini Duası Utbetül Gulam Hazretleri şöyle dua ederdi: “Ey yoldan çıkanları doğru yola kılavuzlayan,günahkarlara merhamet eden,suçları bağışlayan Allahım,büyük felaketlere düşmek üzere olan bu aciz kuluna ve bütün müslümanlara merhamet eyle.