Yolculuk Esnasında Okunacak Dua Allâhümme rabbes semâvâtis seb’ı ve mâ azlelne vel eradıynes seb’ı ve mâ aklelne ve rabbeş şeyâtıynı ve mâ adlelne ve rabber riyâhı ve mâ zerayne es’elüke hayra hâzihil karyeti ve hayra ehlihâ ve hayra mâ fîhâ ve neûzü bike min şerrihâ ve şerri ehlihâ ve şerri mâ fîhâ*