Yolculuk Esnasında Okunacak Dua

Yolculuk Esnasında Okunacak Dua

Yolculuk Esnasında Okunacak Dua
Yolculuk Esnasında Okunacak Dua

Allâhümme rabbes semâvâtis seb’ı ve mâ azlelne vel eradıynes seb’ı ve mâ aklelne ve rabbeş şeyâtıynı ve mâ adlelne ve rabber riyâhı ve mâ zerayne es’elüke hayra hâzihil karyeti ve hayra ehlihâ ve hayra mâ fîhâ ve neûzü bike min şerrihâ ve şerri ehlihâ ve şerri mâ fîhâ*

Yolculuk esnasında okunacak dua Manası:

“Ey yedi kat semanın ve semanın taşıdıklarının, yedi kat yerlerin ve yerlerin içine aldıklarının Rabbi! Şey¬tanların ve şeytanların saptırdıklarının Rabbi! Rüzgarların ve rüzgarların harekete getirdiği şeylerin Rabbi! Zât-ı Ecelli

A’lâ’ndan bu beldenin hayrını ve ehlinin hayrını ve içindeki olanların hayrını isterim. Bu beldenin ve ehlinin içinde¬kilerin şerrinden sana sığınırım.”

“Rasulü Ekrem Efendimiz, yolculukları esnasında şehir veya bir köy görüp de oraya girmeyi istedikleri vakit (bu duayı) okurlardı.”