Zor durumda kalanın okuyacağı dua “Allahümme ahsin akibetena fi’l-umuri külliha ve ecirna min hızyi’d-dünya ve azabi’l-ahıreti.”