Zilhicce Ayı 10 Gün Zikirleri ve Sırları Zilhicce Ayı On Gün Zikirleri: Umeyr el-Leysi (R.A.) dan rivayete göre; Allah-u Teala İsa (Aleyhisselam)’a beş dua hediye etmiş, Cibril (Aleyhisselam) bunları ongünlerde getirmiş ve: