Fatiha Suresi 313 Defa Okununca Açılmayacak Kapı Yoktur

Fatiha Suresi 313 Defa Okununca Açılmayacak Kapı Yoktur

Fatiha Suresi 313 Defa Okununca Açılmayacak Kapı Yoktur
Fatiha Suresi 313 Defa Okununca Açılmayacak Kapı Yoktur

Dualarınızın kabulü için .en kolay dua .hepimizin bildiği Fatiha suresi çok makbul bir duadır.

''Fatiha Suresi'' her türlü bela ve hastalık için şifadır. Her türlü hastalık (Kanser dahil)

Çocuğu olmayanlar. Bir şeyi kaybolanlar, Dualarınızın kabulü için .en kolay dua . Hepimizin bildiği Fatiha süresi çok makbul bir duadır.

Hangi isteğin için okursan oku açılmayan kapı yoktur.

Ölüm dışında her derde deva.

Ne niyetle okursan oku,olur.

Evlenmek mi istiyorsun?

Borcun mu var oku?

Alacağın mı var oku?

FATİHA SURESİ

Okunuşu
1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.