Fatiha Suresi'ni ( Elham ) Hergün 100 Defa Okuyanın Her Türlü Muradı Gerçekleşir

Fatiha Suresi'ni ( Elham ) Hergün 100 Defa Okuyanın Her Türlü Muradı Gerçekleşir

Fatiha Suresi’ni ( Elham ) Hergün 100 Defa Okuyanın Her Türlü Muradı Gerçekleşir
Fatiha Suresi’ni ( Elham ) Hergün 100 Defa Okuyanın Her Türlü Muradı Gerçekleşir

Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in ilk tam suresi olup Mekke-i Mükerremede inmiştir. Kur’an-ı Kerim Fatiha suresi ile başlar.

Fatiha, kelime anlamı olarak açılış yapan, açan olarak çevrilmektedir. Bu nedenle de Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. Bu sureye pek çok anlam yüklenilmekte ve taşıdığı anlamlar yorumlanarak farklı isimler verilmektedir. Kur’an-ı kerimin başlangıç suresi olduğu, ilk o okunduğu için Fatiha-ül-kitab denilmektedir. Bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim’in aslı olduğu için ana kitap ya da kitapların anası anlamına da gelen Ümmü’l kitab da denilmektedir. Fatiha suresinin hadis-i şeriflerde her türlü hastalığa şifa olduğu da belirtilmektedir. Fatiha suresinin hastaya şifa olabilmesi içinse okuyanın ve hasta olan kişin inanması gerektiği de söylenmektedir. Bu özelliğinden dolayı da Fatiha suresine Suretü’ş-Şifa denilmiştir. Bunların yanı sıra el-Esas, el-Vafiye, el-Kafiye, el-Kenz isimleri de bulunmaktadır.

Her gün 100 Fatiha suresi okumaya devam eden bütün kötü huylarından kurtulur. Duaları kabul olur, malı-mülkü artar.

Okunuşu
1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.