Gıybet Etmenin Keffareti ve Gıybet Eden için Etkili Dua

Gıybet Etmenin Keffareti ve Gıybet Eden için Etkili Dua

Gıybet Etmenin Keffareti ve Gıybet Eden için Etkili Dua
Gıybet Etmenin Keffareti ve Gıybet Eden için Etkili Dua

Gıybet etmenin keffâreti, gıybet ettiği kimse için istiğfar etmek ve onunla helallaşmaktır. Oturduğu yerden kalkmadan, şu düâyı üç defa okur:

Allahümmağfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin

"Yâ Rabbi, onu mağfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet eyle, yaptıklarını bağışla, hakkında konuştuklarımızı günahlarına keffâret, kurbet ve zülfâ eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn"