Günahların Bağışlanması için Okunacak Dua

Günahların Bağışlanması için Okunacak Dua
Günahların Bağışlanması için Okunacak Dua

Her namazın ardından :

otuz üçer defa Sübhânallah, Elhamdülillâh ve Allahu ekber dedikten sonra da
“Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh; lehü’l-Mülkü ve lehü’l-Hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”
diyenin;
deniz köpüğü kadar bile olsa, günahlarınız bağışlanır!”

Ayrıca bu duayı akşam ve sabah namazlarından sonra on defa okumanın faziletiyle ilgili hadisler de vardır.

Bunlardan biri şöyledir :

Ebû Zerr (ra) anlatır ki: Resûlullah Efendimiz (asm) buyurdu ki :

“Her kim, sabah namazından sonra diz çökmüş olarak, konuşmadan önce on defa “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke lehü; Lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı :
“Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O birdir; Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur. Hayatı veren de Odur, ölümü veren de Odur. O, kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir. Bütün hayır Onun elindedir. O her şeye hakkıyla kàdirdir.”
derse kendisine onlarca sevap yazılır, on günahı silinir, on derece yükseltilir, o günün tamamında her şerden emin ve emniyette olur, şeytan’dan korunur ve o gün hiçbir günah ona ulaşarak amelini iptal etmez!”