Günahsız Ölmek için Hadisle Müjdelenen Zikir

Günahsız Ölmek için Hadisle Müjdelenen Zikir

Günahsız Ölmek için Hadisle Müjdelenen Zikir
Günahsız Ölmek için Hadisle Müjdelenen Zikir

5 Kelime-i Tevhid
Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifte peygamber efendimiz (s.a.v) elleriyle sayarak aşağıdaki 5 kelime-i tevhidi söylüyor.

Bismillahirrahmanirrahim.

Lâ ilahe illallâhu vahdehu vallâhuekber.
Lâ ilahe illallâhu vahdeh.
Lâ ilahe illallâhu lâ şerikeleh.
Lâ ilahe illallâhu lehül mülkül velehül hamd.
Lâ ilahe illallahu velâ havle velâ kuvvete illâ billah
.

Her kim bu zikri okuduğu gün veya gece ya da ay içinde ölürse Allah-u Te’ala’nın izni ile günahları affedilmiş olarak ölür. Günahsız ölmek isteyen bu 5 kelime-i tevhid zikrini her gün bir kere okusun.En azından ayda bir kez okumaya çalışın.