Günlere Göre Dualar ( Cumartesi Günü Okunacak Türkçe Dua )

Günlere Göre Dualar ( Cumartesi Günü Okunacak Türkçe Dua )

Günlere Göre Dualar ( Cumartesi Günü Okunacak Türkçe Dua )
Günlere Göre Dualar ( Cumartesi Günü Okunacak Türkçe Dua )

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Allah’ın adıyla başlıyorum
-ki bu Allah’a sımsıkı sarılanların cümlesidir
ve Allah’a sığınanların sözüdür.-

Haksızların haksızlığından,
hasetçilerin tuzağından, zalimlerin tecavüzkârlığından ...
Yüce Allah’a sığınıyorum.
Tüm hamd edenlerinkinden daha çok Ona hamd ediyorum.

Allahım,
Sen ortağı olmayan birsin,
hükmünü başkasından almayan hükümdarsın,
hükmünde Seninle ters düşülmez,
mülkünde Seninle çekişilmez.

Kulun ve Resulün Hazreti Muhammed
ve Onun ehli beytine rahmet etmeni diliyorum,
hoşnutluğunun zirvesine beni ulaştıracak
nimetinin şükrünü bana nasip etmeni,
taatinde bulunmak, kulluğuna sarılmak
ve inayetinin lütfuyla mükafatını kazanmak konusunda
bana yardım etmeni niyaz ediyorum

Bana merhamet etmeni,
hayatta bıraktığın sürece
Sana karşı gelmekten beni muhafaza etmeni,
yaşattığın sürece bana faydalı olacak her şeye beni muvaffak etmeni,
yüce kitabınla kalbimi ferahlatmanı,
onu okumakla günahlarımı düşürmeni,
dinim ve bedenim konusunda bana selamet lutfetmeni,
bana dostluk ve yakınlık gösterenleri benden ürkütmemeni,
geçen ömrümde ihsanda bulunduğun gibi
kalan ömrümde de üzerimdeki ihsanını tamamlamanı diliyorum,
ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Zeynelâbidin’den Dualar,

Alıntıdır...