Güzel Acısız ve Kolay Bir Ölüm için Okunması Gereken Sureler

Güzel Acısız ve Kolay Bir Ölüm için Okunması Gereken Sureler

Güzel Acısız ve Kolay Bir Ölüm için Okunması Gereken Sureler
Güzel Acısız ve Kolay Bir Ölüm için Okunması Gereken Sureler

Ölüm, bir canlı varlığın (insan, hayvan, mantar, bitki ve mikroskobik canlının) hayati faaliyetlerinin kesin olarak sona ermesidir. Canlı varlıkların herhangi bir dokusunun canlılığını kaybetmesine de ölüm denir. Canlının ölümünden bahsedebilmek için, hayati faaliyetlerin bir daha geri gelmemek üzere sona ermesi şarttır.

ALLAH ölümün de ömürün de hayırlısını versin.
"Külli nefsin zâikatü'l-mevt", yani "Her nefis ölümü tadacaktır."
"Allah'ın diledikleri hariç olmak üzere, göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölmüş olacak." (Zümer, 39/68)Güzel Acısız ve Kolay Bir Ölüm için Okunması Gereken Sureler

Yusuf SuresiKolay ölüm Kolay ruh teslimi için
Mekke döneminde nâzil olmuştur. 111 âyettir. Bütün sûre Hz. Yusuf’dan bahsettiği için bu adı almıştır.

Kaf Sures iÖlüm sıkıntılarını hafifletmek için
Mekke döneminde nâzil olmuştur. 45 âyettir. 38. âyeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk âyetten almıştır.

Naziat Suresi Bu niyetle hergece okunur.
Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır.

İhlas Suresi Abdestli okumaya devam edenlere ölüm hali kolaylaşır.
Mekke döneminde nâzil olmuştur. Dört âyettir. Kur’an’ın ve İslâm’ın özü olan sûredir. Bu sebeple bu adla anılmıştır.

Hac SuresiDevamlı okuyanın ölümü kolay olur.
Medine döneminde nâzil olmuştur. 78 âyettir. Bir görüşe göre 52-55. âyetler Mekke ile Medine arasında inmiştir. Adını 27. âyetteki aynı kelimeden almıştır.

biiznillah