Güzel Ahlak Duası

Güzel Ahlak Duası

Güzel Ahlak Duası
Güzel Ahlak Duası

“Allah kime iyilik dilerse, ona güzel ahlak verir. Allah, kime de kötülük dilerse, ona da kötü ahlak verir.” [Taberani]

Allahu Teala, İbrahim Peygambere şöyle buyurdu:

“Ey Halilim (Dostum) Yalnız müminlere değil, kafirlere karşı da güzel ahlaklı ol ki, iyilerin girdiği yere (cennete) giresin.” [Taberani]

Bu hadislerde, ahlakın kaynağının beşeri değil, ilahi olduğunu ortaya koymaktadır. Güzel ahlakın nelerden ibaret olduğunu belirleyen, bu konuda kurallar ve ilkeler koyan, insanı yaratan Allah olduğu gibi; kötü ahlakın kapsamını ve sınırlarını açıklayan da yine Allah’tır.

Kullarından iyilik dilediğine ve layık gördüğüne, güzel ahlak sahibi olma yolunda gayret verir. İyilik dilemediği ve layık bulmadığı kulunu da kötü ahlakıyla baş başa bırakır.

Bu nedenle Allahu Tealadan bol bol güzel ahlak istemeliyiz.

Okunuşu: Allahümme, kema hassente halki, fe hassin hulki.

Anlamı:“Allah’ım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir.”

“Kıyamet günü, müminin mizanında (amel tartısında) güzel ahlaktan daha ağır gelen hiçbir amel yoktur ” [Tirmizi]

Kötü Ahlaktan Korumak için Dua

İnsanın bütün davranışlarında güzel huylu olmasının olumlu izleri, müsbet katkıları vardır. Bu sebeple kulun amel tartısında güzel ahlakın yeri ve değeri çok büyük olacaktır. Bu nedenle kötü ahlaktan kurtulmak ve kaçınmak gerekmektedir.

OKUNUŞU: “Allahümme inni euzü bike min münkarati’l-ahlaki ve’l-a’mali, ve’l-ehvai”

ANLAMI: “Allahım, kötü ahlaktan, işlerin kötülüklerinden heva ve hevesin çirkinliklerinden Sana sığınıyorum.”

OKUNUŞU : “Allahümme inni euzü bike mine’ş-şikaki ve’n-nifaki ve sui’l-ahlak

ANLAMI : “Allahım, Sana karşı gelmekten, nifaktan ve kötü ahlaktan Sana sığınırım.”

Amin

alıntıdır...