Hacetiniz ve Dualarınızın Biran Evvel Olması için Çok Etkili Bir Dua

Hacetiniz ve Dualarınızın Biran Evvel Olması için Çok Etkili Bir Dua

Hacetiniz ve Dualarınızın Biran Evvel Olması için Çok Etkili Bir Dua
Hacetiniz ve Dualarınızın Biran Evvel Olması için Çok Etkili Bir Dua

Her gün aynı yerde ve zamanda aynı elbiselerle yapmalısınız. Dua esnasında giydiğiniz elbiseyi yıkamamanız gerekiyor bundan dolayıda bu elbiseyi sadece dua ederken kullanınız ki kirlenip üzerine necis herhangi birşey bulaşmasın..

Temizlik şartı bu uygulamada olduğu gibi bu tür uygulamalarda önemli yer tutmaktadır.

Uygulanışı :

11 defa Salavat-ı Şerif ( Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.)
1000 defa Allahü Samed.
11 defa Yine Salavat-ı Şerif(Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.)
Yukarıda bahsedilen dualar okunduktan sonra vasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin S.A.V. Mübarek ruhi şeriflerine hediye ediyor gönderiyoruz..

Not : Okumalara başlarken mutlaka niyetinizi ediyorsunuz.. Ve okuma esnasında sadece ve sürekli dileğiniz duanız ney ise onu düşünüyorsunuz.. Bu duanın 7 gün uygulanması gerekmektedir.

DUALARINIZIN DAHA ÇABUK YERİNE ULAŞMASI İÇİN BU KISA ESMAYI 3 DEFA TEKRARLAYIN :

Allahü Teala nın bir meleği vardır .. Bu melek Ya Erhamerrahimin ” diyen kimseleri takip eder. Bir kimse Ya Erhamerrahimin esmasını üç ( 3 ) defa söylerse Bu görevli melek Ya Erhamerrahimin olan Rabbin sana yöneldi. Ne dileğin varsa iste.. diye nidada bulunur..

3 Defa ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN Derseniz Melekler ona Allah karşındadır ondan ne istersen iste der.

4 Defa ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN .. Derseniz arşdaki melekler yaptığınız duaya amin derlermiş.

DUALARIN ÇABUKLAŞMASI İÇİN BAŞKA BİR DUA :
Umulurki aşağıda verilen dua tertibini okuduğunuzda ettiğiniz dualar ve istediğiniz hacetlere Allahü Teala tarafından daha çabuk icabet edilir..

Bismillahirrahmanirrahim , Ve bihakki

Bismillahirrahmanirrahim , Ve bi heybeti

Bismillahirrahmanirrahim , Ve bi menzileti,

Bismillahirrahmanirrahim , İrf kadri ve yessirli emri veşrah sadri ve men hüve KAF HA YA AYIN SAD , HA MİM AYIN SİN KAF , ELİF LAM MİM , ELİF LAM MİM SAD, ELİF LAM MİM RA, HA MİM .. Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyum. Bi siiril heybeti vel kudreti ve bi sırril ceberuti vel azameti ic al ni min ıbadikel müttakın ve ehli taatikel mühıbbın vef al lı. ( dileğinizi söyleyin ) Yarabbel alemin. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihı ve sahbihı ve sellim.

SÜLEYMAN BİN MUKATİL HZ. Bu dua ile dua edin eğer kabul olmaz ise Allah bana lanet etsin .. Diyerek Bu duanın çok değerli ve keskin olduğunun altını çizmiştir..
Dua Hakkında Açıklamalar :

Hz. İsa a.s bu mübarek duayı okur ölüleri diriltirdi..
Haceti veya bir dileği olan sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturur da bu duayı yüz defa okursa dileği gerçekleşir.. denmiştir.
Cenabı hakkın veli kullarından olan Süleyman bin Mukatil hazretleri şöyle buyurmuşlardır. ” Kim yukarıdaki duayı sabah namazından sonra yüz kez okuyup Cenabı Haktan dilekte bulunur da Allah onun dileğini vermez ise ben Süleyman bin Mukatile lanet eylesin..
DUANIN OKUNUŞU :

Bismillahirrahmanirrahim.

Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inni es elüke ya kadimü ya daimü ya ferdü ya vitru ya ehadü ya samedü ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.

SELÂMÜN KAVLEN MİR RABBİR RAHİM . Ayeti ile Duaların Kabulü.

Her türlü dilek için SELÂMÜN KAVLEN MİR RABBİR RAHİM ayeti kerimesini tahareti kamile ve tam itikat ile sabaha doğru kıbleye karşı oturup 1479 defa oku. Okuduktan sonra Cenabu haktan istediğini istirham et.

Bu dua ve metot defalarca denenmiş olup tecrübe edilmiştir..