Hakkı Olanı Alabilmek için Okunacak Dualar

Hakkı Olanı Alabilmek için Okunacak Dualar
Hakkı Olanı Alabilmek için Okunacak Dualar

Hakkı olanı alabilmek için okunacak dualar 

1-) Her gün 630 kere Ya Müntekımü ismi şerifi zikredilir.

2-) Yedi gece ardı ardına;

100 kere istiğfar
100 kere kelime-i tevhid
100 kere salavat okunduktan sonra
1000 kere aşağıdaki dua okunur.

“Ya müzillü külli cebbarin anidin bi kahri azizi sultanihi ya nura külli şey’in ve hedahü entellezi felekaz zulümati bi nurihi.”