Hasta Kişinin Okuyacağı ve Hastaya Okunacak Dualar

Hasta Kişinin Okuyacağı ve Hastaya Okunacak Dualar

Hasta Kişinin Okuyacağı ve Hastaya Okunacak Dualar
Hasta Kişinin Okuyacağı ve Hastaya Okunacak Dualar

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir hastaya uğradığı zaman veya kendisine bir hasta getirildiği zaman şu duayı okurdu:

Allâhümme ezhibil-be’se Rabben-nâsi veşfi fe-enteş-şâfî lâ şifâe illâ şifâüke şifâen lâ yuğâdiru sekamen.

Anlamı: Ey insanların Rabbi! Acıyı gider, şifa ver, şifa veren sensin.Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden hiçbir hastalığı hariç tutmayan şifa istiyoruz. (Tirmizi-Buhari)

Ağrıyan yere eli koyup üç defa “Bismillah” ve yedi defa da şu dua okunur:

Bismillâh eûzü bi-izzetillâhi ve kudratihî min şerri mâ ecidü ve ühâziru.

Anlamı: Duyduğum ve korktuğum acının şerrinden Allah’ın izzet ve kudretine sığınırım.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdu ki:

”Bir hastayı ziyaret ettiğin zaman dua etmesi için ona rica et. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir.”

Bismilllâhi erkîke min külli şey’in yü’zike min şerri külli nefsin ev aynin ev hâsidin,Allâhu yeşfîke,bismillâhi erkîke.

Anlamı: Sana eziyet veren her şeyden, her kıskanç nefisten veya gözden Allah’ın ismiyle sana afiyet dilerim. Allah sana şifa versin. Allah’ın ismiyle sana afiyet dilerim.