Hayır ve Bereket Kapılarını Açan Dua

Hayır ve Bereket Kapılarını Açan Dua

Hayır ve Bereket Kapılarını Açan Dua
Hayır ve Bereket Kapılarını Açan Dua

Fethedici maddi ve manevi bütün kapıları açan,her türlü zorluk ve müşkülleri çözen.

Ya fettah celle celalühü zikrine her gün devam edene Allah Teâlâ hayır ve bereket ihsan eder.Darlık ve sıkıntı çekmez.

Her gün 489 defa Okuyan için Maddi ve manevi hayır ve bereket kapıları açılır.

Her yönden kısmetim kapalı diyenler bu ismi şerife devam ederler ve dua ederler ise kısmetleri açılır inşallah.