Hayırlı Eş isteyenlerle Sevdiğinden Ayrılanların Okuyacağı Dua

Hayırlı Eş isteyenlerle Sevdiğinden Ayrılanların Okuyacağı Dua

Hayırlı Eş isteyenlerle Sevdiğinden Ayrılanların Okuyacağı Dua
Hayırlı Eş isteyenlerle Sevdiğinden Ayrılanların Okuyacağı Dua

Allahım senin gücün herşeye yeter..sen dilersen kulun için için en hayırsız işi bile hayra çevirir ve nasip edersin..ben senden imkansızımı istiyorum..şüphesiz ki senin için hiç bir şey imkansız değil..rabbim senden bir mucize istiyorum..şüphesiz ki mucizeler yalnız senin katında yalnız senin izninle gerçekleşir.

Allah ım ey yücelerin yücesi günahlarımı bağışlayacak olan ancak sensin.. senden başka ilah yok..rabbim kendileri ile dua edildiğinde icabet buyurduğun, bilinen bilinmeyen en güzel isimlerin hürmeti için gönlümün muradını hakkımda hayırlı kıl ve nasip et..beni içine düştüğüm durumdan kurtar ey halleri düzelten rabbim..sevdiğimle aramızdaki engelleri kaldır, gecenin arkasından gündüzü getirdiğin gibi bu acıyla dolu ayrılık günlerimizin ardından kavuşmamızı getir..ya rabbi sevdiğime cesaret ver, kalbine hidayet ver,bana dönsün..ya rabbi gönlümün muradını verecek olan ancak sensin, senden başka ilah yok..bana ve benim durumumda olan, tüm kardeşlerime habibin hz. Muhammed sav efendimiz hürmeti için, mübarek Cuma günü hürmeti için ve henüz kimseye bildirmediğin yüce ism-i azamın hürmeti için yardım et..sana açtığımız aciz ellerimizi boş geri çevirme Allahım..şüphesiz ki sen Rahmansın, Rahimsin, kerimsin ismi Kerim olansın..şüphesizki sen tüm duları işitirsin ve sen dualara icabet buyuran Vahhabsın..dularımızı kabul buyur, hacetlerimizi gider, günahlarımızı affet.. Allahhümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Amin Amin Amin Yâ Rabbel arşıl Azîm

Estağfirullâh Yâ Rabbel arşıl aziym… Esağfirullâh Yâ Rabbel arşıl kerîm… Estağfirullâh Yâ Rabbel âlemiyn. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin biadedi ilmike…Yâ HU yâ men HU, Lâ ilâhe illâ HU, Entel Hayyul Kayyûm ve lâ şeriyke lek ve lekel mülkü ve lekel hamdü ve inneke alâ külli şey’in kadir.Yâ Hannân yâ Mennân Yâ Bedî’es semâvâti vel arz yâ Zel Celâli vel ikrâm , Eşhedü enlâ ilâhe illallâhul Ehâdus Sâmedulleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû kûfuven ahad.. subhaneke allahumme subhaneke allahumme subhaneke allahumme
ya rabbi ya rabbi ya rabbi
!