Hazine Gibi Kapalı Kapıları Açan Etkili Dua

Hazine Gibi Kapalı Kapıları Açan Etkili Dua

Hazine Gibi Kapalı Kapıları Açan Etkili Dua
Hazine Gibi Kapalı Kapıları Açan Etkili Dua

Hazine değerinde dualarımız var Hamd olsun Allah'a. Birçok dert için okunmuş faydası görülmüş alimlerce de tavsiye edilen etkili bir duadır.

Salavatı Fatih duasını mümkün olduğunca sık okuyun. Allah dualarınızı kabul etsin inşallah.

Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhive ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym

Manası:

Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan,mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline veashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarekkıl.

Fazileti ve sırları:
Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz(s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.
Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatınfaziletini Hazreti Resulüllah’a sorar.
Cevaben:

“Bir kimse salavat-ıfatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar insü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.

Hikmeti:
1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.
2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır.
3. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz (s.a.v.) ile görüşür.