Her Gün Okunması Tavsiye Edilen Etkili Bir Hacet Duası

Her Gün Okunması Tavsiye Edilen Etkili Bir Hacet Duası

Her Gün Okunması Tavsiye Edilen Etkili Bir Hacet Duası
Her Gün Okunması Tavsiye Edilen Etkili Bir Hacet Duası

Okunuşu:
”Bismillahirrahmanirrahiym* Allahumme inni es’eluke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel alel muebbed* Eddfümil bakıl muhalled*Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed* Ve es’eluke bismikel

a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad* El muteali an vahdetil kemmi vel aded*El mukaddesi an kulli ehad* Ve bi hakkı Bismillahirrahmanirrahiymi Kul huvellahu ehad* Allahussamed* Lem yelid ve lem yllled* Ve lem yekun lehu kufuven ehadun en tusalliye ala seyyidina muhammedin sırri hayatil vucud* Ves sebebil a’zami li kulli mevcud* Salaten tusebbitu fi kalbil iman* Ve tuhafizunil Kur’an* Ve teftehu li biha nural cennat* Ve nuran neıym* Ve nuran nezari ila vechikel Kerim* Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Sırları:
*Her gün bu salavatı şerifeyi (100) defa okuyan evliyalar zümresine dahil olur.
*Düşman şerrinden korunmak için cumartesi gecesi(1000) okunur.
*Kayboln ve çalınan bir şeyin bulunması için her gün (7) defa okunur.
*Bir muradın olması için fakir fukaraya sadaka verilir.Daha sonra bu salavatı (100) defa okursan ve sevabını Hazreti Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in ruhuna hediye edersin ve muradını Allah Teâlâ’dan istersin.
*Baş ağrısı,göz ağrısı ve vücut ağrıları için gül suyunun üzerine bu salavatı şerife fatiha süresi ile birlikte 7 defa okunur.Ve bu su ile ağrıyan yer üzerine masaj yapılırsa ağrılar Allah’ın izni ile ortadan kalkar.
*Doğum anında zorluk çeken kadınların üzerine 7 defa okunursa faydası görülücektir.
*Ruhi hastalığın tedavisi için her gün (7) defa hastanın üzerine okunur.
*Unutkanlığın,heyecanın,psikolojik sıkıntının ve kalp ağrısının giderilmesi için hastanın her gün bu salavatı şerifeyi okumaya devam etmesi gerekir.Bu okuma anında hastanın buhurlanması faydalı olucaktır.
*Peygamber(s.a.v)’i rüyada görmek istiyorsan ve dünyevi ve uhrevi bir konuda haberdar olmak istiyorsan yatmadan önce (100) defa bu salavat-ı şerifeyi oku kıbleye yönelerek yat.yatmadan önce gül yağı veya gül suyu sürün.Allah’ın izni ile muradının nail olduğunu göreceksin(S.Dâreyn)