Her türlü hastalık,stres ve sıkıntı için Asr Suresi

Her türlü hastalık,stres ve sıkıntı için Asr Suresi

Her türlü hastalık,stres ve sıkıntı için Asr Suresi
Her türlü hastalık,stres ve sıkıntı için Asr Suresi

Asr”; yüzyıla, insanın yaşadığı dünya hayatına, zamana, ikindi vaktine veya Efendimiz (SAS) ve halifelerinin yaşadığı döneme, yani “Asr-ı Saâdet yüzyılına” işaret etmektedir.

Ama en önemlisi “Ve’l asr” yani “Asr’a yemin olsun ki!” ifadesi “Allah Teâlâ ve O’na (CC) iman ile zamanı, hayatı anlamak” vurgusudur. “Peki bu niye bu kadar önemli?” diye düşünürken hemen ardından ayetler sel gibi akıyor. “Muhakkak insanoğlu ziyandadır, kayıptadır.” Daha doğrusu insan denilen varlık zarar ve kaybetme dünyasının içinde sıkışıp kalmıştır. İşte bundan dolayı ne kadar para, pul, mal, mülkü olsa da ziyan etmeme ihtimali yoktur.
Efendimiz’in (SAS) Ashâbı, Kur’an-ı Kerim’den bir ayet okumadan buluşup ayrılmamak için ayaküstü birbirlerine hatır sorsalar, selamlaşsalar bile hemen Asr Suresi’ni okuyarak ayrılırlarmış.
Rahmetullahi aleyh İmam Şafii der ki: “Kur’an-ı Kerim’in hiçbir suresi olmasa tek başına Asr Suresi bütün Kur’an-ı Kerim’i anlatmaya yeter.”

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel asr
2- İnnel insane le fi husr
3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr
Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Asra yemin olsun ki,
2- İnsan mutlaka ziyandadır.
3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Kim 70 defa okursa bütün derdi def olur.

Asr suresini her gün 70 defa okuyan kimsenin sıkıntı ve stresi gider.

Ateşli bir hastaya Asr Sûresi okunursa ,o hasta şifa bulur.

Her kim bu sûreyi 41 defa suya,özellikle zemzem suyuna okursa her türlü hastalığa ,bilhassa şeker hastalığına şifa bulur.