Her Türlü Murada Kavuşmak için Okunacak Dua

Her Türlü Murada Kavuşmak için Okunacak Dua

Her Türlü Murada Kavuşmak için Okunacak Dua
Her Türlü Murada Kavuşmak için Okunacak Dua

Kulların çok istedikleri ve murad ettikleri işlerde her zaman duada bulunmaları gerekir. Çünkü her şeyin sahibi olan Allahu Teâlâ’dır ve kulların muradlarına kavuşmak için istekte bulunacakları merci kesinlikle duadan geçer.

En içten ve kabul olması umularak edilen duaların edilmesi için duaya başlamadan önce sadaka vermek, oruç tutmak, bol bol tövbe etmek gerekir. Sürekli Allahu Teâlâ ile hemhal olan bir kulun edeceği duanın kabul olması daha kolay olacaktır.

Her Türlü Murad İçin Okunabilecek Dualar

Bir haftada toplam 41 kere olacak kadar Fetih Suresi okuyan kişinin muradı hallolur.

Veyâ kavmi-staġfirû rabbekum śümme tûbû ileyhi yursili-ssemâe
Anlamı: Ey Kavmim! Rabbinizden sürekli bağışlanma dileyin sonra O’na tövbe edin. (1) Bu ayeti kerime günde 100 defa okunmalıdır.

Murada kavuşmak için Cuma günleri imam hutbeye çıkmadan önceki vakitte bol bol dua edilmelidir.
Muradın yerine gelmesi için 2 rekât hacet namazı kılınarak muradın husulü için dua edilebilir.

Sabah namazı kılındıktan sonra kıbleye dönülerek
Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l Azim.Allahümme inni es-elüke ya Kadimü ya Dâimü.Yâ Vitru ya Ehadü ya Samedü.Yâ Hayyü yâ Kayyum yâ ze’l-Celalü ve’l-İkram.Feintevellev fekul hasbiyallahü lâ ilâhe ill’a hü.Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim.” duası 100 kere okunur. Bittiğinde hava hafif aydınlık olacaktır. Bu vakitte bol bol murad edilen şey hakkında dua edilmelidir. İstenilen şey Allah’ın izni ile en kısa sürede gerçekleşir. (2)

Bir kimse Hadid Suresi’nin ilk 6 ayetini ve Haşr Suresi’nin son 3 ayetini okur ve hemen ardından da muradını söylerse bunu gece teheccüd namazından sonra yaparsa Allah’ın izni ile duası kabul olur.

Kaynaklar

(1) Hud Suresi, 52

(2)Dua İle Gelen Şifa, Arif Aslan

alıntıdır...