Herhangi Bir Kimsenin Size itaat Etmesi için Etkili Bir Dua Terkibi

Herhangi Bir Kimsenin Size itaat Etmesi için Etkili Bir Dua Terkibi

Herhangi Bir Kimsenin Size itaat Etmesi için Etkili Bir Dua Terkibi
Herhangi Bir Kimsenin Size itaat Etmesi için Etkili Bir Dua Terkibi

İtaat Ettirme duası’nı bir erkeğe yada bir bayana özellikle kocanızın sizin sözünüzü dinlemesi için yapabilirsiniz. Bu dua oldukça etkili olup asi ve sinirli olan kişiler üzerinde son derece etkilidir. Ister adam isterse kadin olsun birini kendine itaat ettirmek istiyorsan;

kendini her kesten şirin ve üstûn göstermek amaçlı .

Yeni ayin ilk sekiz saatinde bir tatlı yemek üzerine;

7 kez ya beduh “kişinin ismi”
7 kez ya vedud “kişinin ismi”
7 kez kün kün kün “kişinin ismi”
okursun; sonra bir kez;
ya habibel mudabbiriyne habib filan ibni filanete ala mehebbeti ve aşki ve bi celbi daimeten ve teshiri filan binti filanete ve yevmel kiyamete es-seeh 3 el-vahen 3 el-ecel “itaat edilmesi istenen kişinin ismi

okuyup üfürürsün…Matlup bu yiyecekten tatsa dahi ömrún sonuna civarında itaat eder .