İhlâs Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

İhlâs Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)
İhlâs Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke’de inmiştir, 4 (dört) âyettir. İslâm’ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir

Bismillâhirrahmânirrahîm
İhlâs Suresi
İhlâs Suresi

112-el-İHLÂS

112/İHLÂS-1: Kul huvallâhu ehad(ehadun).
De ki: “O Allah, Bir’dir (Tek’tir).”

112/İHLÂS-2: Allâhus samed(samedu).
Allah Samed’dir (herşey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir).

112/İHLÂS-3: Lem yelid ve lem yûled.
O, doğurmadı ve doğurulmadı.

112/İHLÂS-4: Ve lem yekun lehu kufuven ehad(ehadun).
Ve O’nun bir dengi olmadı (olamaz).

Sesli Dinle