Kayıt ol Giriş
Giriş на сайт
Dua Sitesi
Yeni Makaleler
Bugün, 01:19
3
0
Bugün, 01:03
4
0
Dün, 00:27
22
0

Habeşistan'a Hicret

31-08-2016, 23:48
Yazar: Adminn
Gösterim: 804
Yorumları: 0
Habeşistan'a Hicret
Habeşistan'a Hicret

Habeşistan'a Hicret; müminlerin sayılarının artması ile orantılı olarak müşriklerin eziyetleri de artıyor, işkence çeşitleri de değişiyordu. Hz. Ömer ve Hz. Bekir'in de müracaatları ile Resulullah çareler aramaya başladı ve Habeşistan'a hicret kararı alındı. Resulullah tarafından alınan bu karar hiç şüphesiz ki bir ilhamın neticesinde alınmış bir karardı.
Kategori: Hz Muhammed

Hz Muhammedin Güzel Ahlakı

30-08-2016, 14:12
Yazar: Adminn
Gösterim: 877
Yorumları: 0
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı
Hz Muhammedin Güzel Ahlakı

Hz Muhammedin güzel ahlakı, peygamberimizin güvenilirliğini, hakkı gözetmesini, insana değer vermesini, üstün kişiliğini, hoşgörülü ve sabırlı olmasını anlatan değerlerdir. Peygamberimizin en güzel özelliği, başkaları için önerdiği öğütleri ve kuralları ilk önce kendi yaşamında uygulamasıdır. Kendini başkalarından üstün görmemesi, Kuran'ın öğüt ve yasaklarını yaşamından uygulaması onun ne kadar üstün bir insan oluşuna en güzel örnektir. Peygamberimiz bütün güzel ahlakları ve güzellikleri toplamış, örnek bir kişidir
Kategori: Hz Muhammed

Hz Muhammedin Hicreti

30-08-2016, 13:58
Yazar: Adminn
Gösterim: 1319
Yorumları: 0
Hz Muhammedin Hicreti
Hz Muhammedin Hicreti

Hz Muhammed'in Hicreti; Mekkeli müşrikler Hz. Muhammedi öldürmek için kati kararlar alıyor... Şimdi hicret sırası Hz. Muhammed'e gelmişti. Ellerinin altındayken bir şey yapamadıkları bu insan eğer Medine'ye hicret edecek olursa bu iş iyice çığırından çıkacaktı. İleride çok büyük bir darbe ile karşılaşacaklarının hesap ve kitabını yapan Mekke müşriklerinin ileri gelenleri Resulü Ekrem Efendimiz'in dedelerinden Kusay bin Kaab'ın konağı olan Daru'n-Nedve'de toplandılar.
Kategori: Hz Muhammed

Hz Muhammedin Peygamber Oluşu

30-08-2016, 13:47
Yazar: Adminn
Gösterim: 1023
Yorumları: 0
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu
Hz Muhammedin Peygamber Oluşu

Hz Muhammedin Peygamber oluşu, kırk yaşlarında 610 senesinde Mekke'de gerçekleşmiştir. O dönemlerde Mekke'de bulunan hanif ve kendini dünya işlerinden soyutlayıp ibadete vermek isteyenler, recep ayında Hira dağına çekilerek, inzivaya dalarlardı. Hz Muhammed'in de 40 yaşlarında kalbinde oluşan yalnızlık duygusu, Hira dağındaki bir mağaraya çekilip, günlerce ibadetle uğraşmasına vesile olmuştur.
Kategori: Hz Muhammed

İlk Müslümanlar

30-08-2016, 13:37
Yazar: Adminn
Gösterim: 976
Yorumları: 0
İlk Müslümanlar
İlk Müslümanlar

İlk Müslümanlar, İslamiyet'i ilk olarak kabul edenlerdir. Hz. Muhammed'e vahiy geldikten sonra etrafında bulunan kişiler, İslam dinini kabul edip, Müslüman olmuştur. İslamiyet'i ilk olarak eşi Hz Hatice kabul ederek, ilk namazı birlikte kılmıştır. Ardından evlatlığı olan Harise oğlu Zeyd, amcasının oğlu Hz Ali İslam'ı kabul ederek, Müslüman olmuştur. Hz. Ömer İslam'ı kabul ederek Müslüman olan 40. kişidir.
Kategori: Hz Muhammed

Medine Sözleşmesi ve Antlaşmasının Amacı

30-08-2016, 13:26
Yazar: Adminn
Gösterim: 1045
Yorumları: 0
Medine Sözleşmesi ve Antlaşmasının Amacı
Medine Sözleşmesi ve Antlaşmasının Amacı

Medine sözleşmesi, Hz Muhammed'in Medine'de huzur ve barış ortamını sağlamak için bütün gruplar arasında 622 yılında düzenlenen bir antlaşmadır. Medine İmtiyazı olarak ta anılmaktadır. Bu antlaşma İslam'ın ilk yazılı anayasası olması itibarıyla önem taşımaktadır. Peygamberimizin dehasını ve büyüklüğünü göstermektedir. Peygamberimiz Allah'ın öğrettiği gibi insanların sorunlarını, değerlerini gözeterek sosyal bir toplum oluşturmuştur.
Kategori: Hz Muhammed

Bedir Savaşı ve Nedenleri

30-08-2016, 00:29
Yazar: Adminn
Gösterim: 1447
Yorumları: 0
Bedir Savaşı ve Nedenleri
Bedir Savaşı ve Nedenleri

Bedir Savaşı, Müslümanlar ve Kureyşli müşrikler arasında 13 Mart 624 tarihinde yapılmış olan ilk savaştır. Bu savaş Müslümanlar ve Kureyşliler arasında olmasına rağmen, İslamiyet açısından oldukça önemlidir. Müslümanların buradan zaferle ayrılması, İslamiyet'in yayılmasında önemli bir etkendir. Bedir savaşçıları Ashab-ı Bedir ya da Bedriyun olarak bilinen kişiler, Hz Muhammed'in sahabeleri içinde oldukça kıymetlidir.
Kategori: Hz Muhammed

Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar

30-08-2016, 00:17
Yazar: Adminn
Gösterim: 1520
Yorumları: 0
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar
Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar

Bedir Savaşı: Bedir Savaşı hicretin 2. senesinin Ramazan ayında meydana geldi. Daha önceden düşünülüp tertiplenmiş bir savaş olmamasına rağmen büyük bir olaydır.

Tarihte öyle meydan muharebeleri vardır ki, onlar neticeleri itibari ile sadece askerlik dehasına, askerlik sanatına bir örnek olarak değerlendirilir. Tarihte yine öyle muharebeler vardır ki; askerlik sanatına örnek olarak kalmaz, sonuçları itibari ile bir devletin ve bir milletin kaderini altüst ederler, onlara yeni hayat ufukları açar, yeni istikballer kazandırır.
Kategori: Hz Muhammed

Hz Muhammedin Çocukları

28-08-2016, 21:20
Yazar: Adminn
Gösterim: 1222
Yorumları: 0
Hz Muhammedin Çocukları
Hz Muhammedin Çocukları

Hz Muhammedin çocukları eşi Hz Hatice'den ve Maruyye'den olmuştur. Hz Hatice'den olan çocuklarının iki tanesi erkek, dört tanesi kızdır. Maruyye adlı eşinden de bir oğlu olmuştur. Dürüstlüğü ile bilinen Hz Muhammed'e Mekke'de amcasıyla ticaretle uğraştığı dönemde, Kureyşin zenginlerinden olan Hz Hatice sermaye vererek, ortak olmuştur. Hz Hatice iki kez evlenip ayrılmış, güzel ve zengin bir kadındır. Güvendiği kişilere sermaye verip, ticaretle uğraşıyordu. Müslümanlık öncesinde kendisine iyi ahlakı ve yardımseverliği nedeniyle önceleri "Tahire" denilmiş, daha sonra "Haticetü'l - Kübra" adı verilmişti. Hz Hatice o sırada 40 yaşında, peygamberimizde 25 yaşlarındaydı. Bu dönemde aracıların araya girmesiyle Hz Muhammed ve Hz Hatice evlendirilmiştir. Mutlu bir evlilikleri ve aile hayatları olmuştur.
Kategori: Hz Muhammed

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed (S.A.V)'i Anlatan 40 Ayet

25-08-2016, 00:39
Yazar: Adminn
Gösterim: 1751
Yorumları: 0
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed (S.A.V)'i Anlatan 40 Ayet
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed (S.A.V)'i Anlatan 40 Ayet

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)’in mübarek adının geçtiği ayetler hangileridir? sorusuna kısaca şöyle cevaplar verebiliriz. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz’in hangi isimlerinin geçtiğini ayetler ile açıklamaya çalışalım.
Kuran-ı Kerim’de Hz. Peygamber’in en bilinen ismi olan Muhammed ismi dört ayette yer almaktadır ve bu ayetlerin hepsi Efendimiz
(SAV)’den bahsetmektedir. Yani bu isimler başka birini değil efendimizi işaret etmektedir.
Kategori: Hz Muhammed