Hz Muhammed '' Kim Bu ilahi Kelimelerle Dua Ederse ALLAH isteğini Hemen Verir'' Demiştir.

Hz Muhammed '' Kim Bu ilahi Kelimelerle Dua Ederse ALLAH isteğini Hemen Verir'' Demiştir.

Hz Muhammed ” Kim Bu ilahi Kelimelerle Dua Ederse ALLAH isteğini Hemen Verir” Demiştir.
Hz Muhammed ” Kim Bu ilahi Kelimelerle Dua Ederse ALLAH isteğini Hemen Verir” Demiştir.

Hz Muhammed '' Kim Bu ilahi Kelimelerle Dua Ederse ALLAH isteğini Hemen Verir'' Demiştir.

Muaviye b.Ebu Süfyan’dan rivayet olunmuştur.Resûlullah(s.a.v)’tan şöyle buyurduğunu nakletmiştir.

“Kim şu beş kelime ile Allah’a duâda bulunursa,Allah istediğini mutlaka o kimseye verir.''

Bismillahirrahmanirrahim.Lâ ilâhe illallâhu vallâhü ekber,lâ ilâhe ilâllahu vahdehû lâ şerike leh,lehül mülkü,ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir,lâ ilâhe illâllahu ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”

Manası: ” Allah’tan başkailâh yoktur ve Allah en yücedir.Allah’dan başka ilâh yoktur.O,bir tektir ve eşi benzeri de yoktur.Mülk O’nundur.Hamd O’na aittir.O her şeye kadirdir. Allah’dan başka ilâh yoktur.Güç ve kuvvet,kudret her şeu O’na aittir.O’nun gücünün üzerinde bir güç yoktur.Kuvvet yalnız Allah’dır.”(Taerâni bu hadis el-Avsat adlı eserinde hasen bir senete rivayet etmiştir.)