Şeyh Ebu Şazeli Hazretlerin’den Çok Çabuk Kabul Olan Dua

Şeyh Ebu Şazeli Hazretlerin’den Çok Çabuk Kabul Olan Dua

Şeyh Ebu Şazeli Hazretlerin’den Çok Çabuk Kabul Olan Dua
Şeyh Ebu Şazeli Hazretlerin’den Çok Çabuk Kabul Olan Dua

Her hangi bir isteği yerine getirmek için Şeyh Ebu Şazeli Hazretlerinden rivayet edilen ve çok çabuk kabul gören bir dua’dır.Bir şeye aşırı istek duyulduğunda veya bir şeyde aşırı korkulduğunda bu dua okunur.

Ya camian nasi li yevmin la raybe fihi icma ‘beyni ve beyne taatike ala bisatı şahidiyyetike ve ferik beyni ve beyne himetid dünya ve hemmil ahirati ve tüb anni fi emrihima vec’al hemmi ente vemle kalbi mehabbeteke ve yehtecibühü bi emvarike ve hâşâ nefsi bi sultani azamatike ve la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle min zalik.Allahümme inneke eminün min külli şey’in ve küllü şey’in haifün minke ve haifün minke ve havfü külli şey’in minke aminen mimma ehafü ve ahzer.İnneke ala külli şey’in kadir.Ve bil icabeti cedir.