iş Bulmak için Yüzde Yüz Etkili Sureler ve Dualar

iş Bulmak için Yüzde Yüz Etkili Sureler ve Dualar

iş Bulmak için Yüzde Yüz Etkili Sureler ve Dualar
iş Bulmak için Yüzde Yüz Etkili Sureler ve Dualar

İş araya ve iş bulamayan kendisini bütün kapılar kapanan kardeşlerimiz için çok güçlü bir dua.

Bu dua ile kim için olursa olsun dua ettiğinde sonuç alındı.

Dua için önce 2 rekat namaz kılınır.Ardından ne için okunacak ise Önce ümmeti muhammet için sonra kendimiz için denilerek niyet edilir.

1 Fetih süresiokunur.

Ardından 1000 Nasr süresi okunur.

NASR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2- insanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde.
3- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Ardından 51 Besmele-i Şerif ve (489) Ya fettah c.c okunur.

Ardında 101 defa salaten tefriciye okunur.

"Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.”

Not: Fetih Suresinin arapça okunuşunu ve türkçe mealini görmek için Fetih Suresi Yazılarına tıklayabilirsiniz.