islam Dinin de ''Ahlak'' Hakkında Açıklayıcı Bilgiler

islam Dinin de ”Ahlak” Hakkında Açıklayıcı Bilgiler
islam Dinin de ”Ahlak” Hakkında Açıklayıcı Bilgiler
islam Dinin de ''Ahlak'' Hakkında Açıklayıcı Bilgiler

islam Dinin de ''Ahlak'' Hakkında Açıklayıcı Bilgiler

islam Dinin de ''Ahlak'' Hakkında Açıklayıcı Bilgiler

AHLÂK

Yüce Allah buyuruyor:
(Ya Muhammed!) Kuşkusuz sen, çok yüce bir ahlâk üzeresin. (Kalem - 4)


Her açıdan bizlere örnek olan sevgili Peygamberimiz, ahlâk açısından
da bizlere en güzel bir örnektir. Çünkü Allah O’nun ahlâkını övmektedir.

Ahlâk nedir?
Hulk’un çoğulu olan ahlâk, insanların içyapısı, doğası, huyu ve tabiatı
demektir. İnsanların dış yapıları (anatomileri) farklı olduğu gibi, içyapıları
da farklıdır. İnsanın gerçek kişiliği iç yapısına bağlı olduğundan, iç yapısı iyi
olana güzel ahlâklı ve iç yapısı çirkin olana kötü ahlâklı denir.
İnsanın iç yapısı (ahlâkı) değişir mi?

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Ben ancak, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim. (Hâkim - Beyhâkî)
İnsan dış yapısını (anatomisini) değiştiremez ama dilerse, sabır ve özveri
ile üzerinde durursa, iç yapısını değiştirebilir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.):
“Ben ancak, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyuruyor.
İnsanlar tarafından eğitilen aslan, kaplan, ayı ve maymun gibi vahşi
hayvanların, köpek, kuş ve yunus balıklarının, içyapıları değişip uysallaşırken
ve sirkler de ilginç gösteriler yaparken,
Akıllı ve bilinçli varlıklar olan insanlar da, nefisle cihad denilen mânevî
eğitimle kötü ahlâklarını güzel ahlâka çevirebilirler.

Örneğin, asık suratını bırakıp, güler yüzlü olabilir. Böbürlenmeyi ve bü-
yüklük taslamayı bırakıp, alçak gönüllü ve mütevazi olabilir. Cimriliği bırakıp,
cömert ve savurganlığı bırakıp yerinde harcama yapabilir. Gereksiz
yere kızmayı ve öfkelenmeyi bırakıp yumuşak huylu ve sabırlı olabilir. İçindeki
kin ve kıskançlığı, sevgiye ve şefkate dönüştürebilir.
Evet, biraz zor da olsa ve zaman zaman bazı olumsuzluklar yaşansa
da insan bunları başarabilir. Çünkü insanın dünyadaki huzuru ve âhiret
mutluluğu, güzel ahlâk sahibi olmasına bağlıdır.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Su, buzu erittiği gibi, güzel ahlâk da günahları eritir. (Taberânî - Beyhâkî)
Ahlâkı güzel olanların günahları erir, dereceleri yükselir ve Allah onlardan
razı olur.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Kıyâmet gününde mü’min kulun mîzanında (terâzide), güzel
ahlâktan daha ağır bir şey (sevap) yoktur. Allah çirkin davranışlarda
bulunan ve çirkin sözler söyleyenlerden nefret eder. (Tirmizî)
Ahlâkı güzel olanlar kimsenin dedikodusunu yapmadığı, kaba ve çirkin
sözler söylemediği, insanların gönlünü incitmediği ve çevresine zarar vermediği
için mîzanda sevabı ağır gelir.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Sizin en hayırlınız, ahlâkı en güzel olanlarınızdır. (Müslim - Tirmizî)
İslâm’ın temel felsefesi, müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik
bağlarını güçlendirmek ve güven ortamını sağlamaktır. Bu ortam,
ancak güzel ahlâklı insanların çoğunlukta olduğu toplumlarda sağlanacağı
için insanların en hayırlısı ahlâkı en güzel olandır.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Mü’min güzel ahlâkı ile gece ibâdet eden ve gündüz oruç tutanların
derecesine ulaşır.
(Hâkim)
Güzel ahlâk sahibi sağduyulu ve sabırlı olur. İncitmez, incinmez, kin
tutmaz ve kul hakkına girmez. Stressiz, gerilimsiz sakin bir hayat yaşar,
Allah’a güvenir ve çevresine yararlı olur.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Mü’minlerin îman yönünden en olgunu, ahlâk yönünden en güzel
olanıdır. Sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı hayırlı olanınızdır. (Tirmizî -
Ebû Dâvûd)

Güzel ahlâk ve îman birbirini tamamlayan iki mânevî unsurdur. Bu nedenle
îmanı olgun olanın ahlâkı güzel ve ahlâkı güzel olanın da îmanı olgun
(kâmil) olur. Hanımına karşı hayırlı olan, evinde huzur ortamını sağlayan
kimse de kuşkusuz insanların hayırlısıdır.
Peygamberlere ve evliyalara baktığımızda!
Gerçekten hepsinin en üstün, en güzel ahlâka sahip olduklarını ve hanımlarına
karşı da insanların en hayırlıları olduklarını görüyoruz.

Enes radıyallahü anhü diyor ki:
Resûlullah (s.a.v.) insanların en güzel ahlâklısı idi. (Buhârî- Müslim - Ebû Dâvûd)
Tabii’nden Sa’d İbni Hişam Hz. Âişe’ye Peygamberimizin ahlâkını sordu?
Âişe radıyallahü anha buyurdu ki:
Allah’ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem’in ahlâkı Kur’an idi. (Müslim - Ahmed İbni Hanbel)

Yüce Allah buyuruyor:
Andolsun ki, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı
çok zikir edenler için Allah’ın Resûlü’nde sizin için çok güzel örnekler
vardır. (Ahzab - 21)
Peygamberimiz (s.a.v.) her açıdan insanların en üstünü olduğu gibi,
ahlâk açısından da insanların en üstünü idi. Çünkü O’nun ahlâkı Kur’an’dı
ve O, güzel ahlâkı tamamlamak, yaygınlaştırmak için bütün insanlara peygamber
olarak gönderilmişti.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Haklı bile olsa, gereksiz tartışmayı terk eden kimseye cennetin kenarında
bir köşk verileceğine ben kefilim.
Şaka yaparken bile olsa, yalan söylemeyi terk eden kimseye cennetin
ortasında bir köşk verileceğine ben kefilim.
Ahlâkı güzel olan kimseye ise, cennetin en yüce yerinde bir köşk
verileceğine ben kefilim. (Tirmizî - Ebû Dâvûd - İbni Mâce)
Cennetteki bu köşklere kavuşmak için haklı da olsak gereksiz yere tartışmayı,
şaka da olsa yalan söylemeyi bırakalım ve ahlâkımızı güzelleştirmeye çalışalım.