islami Ahlaka Göre '' Aksırma ve Esneme '' Hakkında Bilgiler

islami Ahlaka Göre ” Aksırma ve Esneme ” Hakkında Bilgiler
islami Ahlaka Göre ” Aksırma ve Esneme ” Hakkında Bilgil
islami Ahlaka Göre '' Aksırma ve Esneme '' Hakkında Bilgiler

AKSIRMA VE ESNEME

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: Aksırmak Allah’tan, esnemek şeytandandır. (Tirmizî)

Aksırma nedir?
Toz gibi tahriş edici zararlı maddelerin üst solunum yolundan atılmasını
sağlayan irâde dışı refleks olayına aksırma denir. Üst solunum yollarına
zararlı maddeler kaçtığı zaman, beyindeki belirli bir merkez tarafından burun
iç yüzeyi uyarılır. Bu uyarma sonucu hava ve hava ile birlikte zararlı
maddeler de burun ve ağızdan hızlı ve gürültülü bir şekilde dışarı atılır. Bu
nedenle aksırma Allah’tandır. Yani sağlık açısından İlâhi bir lütuf ve İlâhi bir
nimettir.

Esneme nedir?
Ağzımızı sonuna kadar açarak hızlı bir şekilde havayı yutmamıza
esneme denir. Doğal solunum yolu burundur. Çünkü burun içinde zararlı
maddelerin geçişini engelleyen konka denilen çıkıntılar vardır. Burun boş-
luğundan geçen hava bu konkalara çarparak yön değiştirirken, havadaki
zararlı maddelerin bir kısmı burada tutulur ve üst solunum yollarına gitmeleri
önlenir.
Ağzımızı sonuna kadar açıp hızlı bir şekilde havayı yuttuğumuz zaman,
yutulan havanın bir kısmı mideye ve diğer kısmı üst solunum yollarına
gider. Yutulan hava ile birlikte toz ve gaz gibi tahriş edici maddelerin,
mideye ve üst solunum yollarına gitmesi sağlık açısından zararlı olduğu
için esnemek şeytandandır yani güzel ve hoş bir şey değildir.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Sizden biriniz esnediği zaman, eli ile ağzını kapasın. Çünkü şeytan
(ve mikroplar) onun ağzından içeri girer. (Müslim)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Sizden biriniz aksırdığı zaman iki elini yüzüne doğru tutsun ve
sesini kıssın. (Beyhâkî)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Kuşkusuz Allah aksıranı sever, esneyenden hoşlanmaz. Sizden
biriniz aksırdığı zaman Allah’ü Teâlâ’ya hamd eder (Elhamdülillâh
der) se, onun hamdini işiten her müslümanın ona yerhamükâllah
demesi bir haktır. Esnemek ise şeytandandır. Sizden birinizin esnemesi
geldiği zaman, gücü yettiği kadar onu geri çevirmeye (esnememeye)
çalışsın. (Buhârî - Tirmizî)
Aksırma, üst solunum yollarını tahriş edici zararlı maddelerden arındırma
operasyonu olduğu için gerçekten İlâhi bir lütuf ve nimettir. Bu
nedenle aksıranın “Elhamdülillâh” diye şükretmesi sünnet ve aksıranın
Elhamdülillâh” dediğini işiten müslümanların da ona “yerhamükâllah”
(Allah’ın rahmeti sana olsun) demeleri vâcibe yakın sünnettir.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Sizden biriniz aksırdığı zaman Allah’a hamd eder (Elhamdülillâh
der) se, siz de ona yerhamükâllah deyiniz. Eğer (aksıran) Elhamdülillâh
demezse, siz de ona yerhamükâllah demeyin. (Müslim)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Sizden biriniz aksırdığı ve Elhamdülillâh dediği zaman, yanındakiler
(işitenler) yerhamükâllah desin. Eğer aksırma üçten fazla olursa, o nezledir.
Bu nedenle üçten fazla aksırana yerhamükâllah demeyin. (Ebû Dâvûd)
Doğal olan aksırma en az bir ve en fazla üç defadır. Aksırma üçten fazla
olursa ve aksıran sürekli “Elhamdülillâh” dese de, ona “yerhamükallah
denmez. Çünkü o doğal aksırma değil, nezledir.

Nezle nedir?
Nezleye yakalananların burun mukozaları şiştiği için sık sık ve şiddetli
bir şekilde aksırırlar, ayrıca gözleri sulanıp kızarır ve burunlarından sulu
akıntı gelir. Burun mukozaları şişince, burun ile boğaz arasındaki salgı ge-
çişi durur ve biriken salgının burnu uyarması ile sık sık aksırma olur. Bu
nedenle üçten fazla aksırana, “Elhamdülillâh” dese de “yerhamükâllah
denmez.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
İki şeyde benim ismim anılmaz (salâvât-ı şerîfe getirilmez); Hayvan
keserken ve aksırınca. Çünkü bu ikisi Allah’a aittir. (Deylemî)
Aksırınca “Elhamdülillâh” diye Allah’a şükredilir ve hayvan keserken de
Bismillâhi Allahü Ekber” diye Allah adına kesilir.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Aksıranın ilk sözü Elhamdülillâh olsun. Çünkü o (Elhamdülillâh),
her derde şifâdır. (Hâkim)
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Bir kimse bir söz söylediği zaman hemen aksırırsa, o söz doğrudur.
(Taberânî - Dâre Kutnî - Beyhakî)

islami Ahlaka Göre '' Aksırma ve Esneme '' Hakkında Bilgiler